خدا

همیشه آنان که از خدا حاجت و درخواستی دارند و ازو همواره چیزی میخواهند بسیارند ولی آنان که خود خدا را میخواهند نایابند و اندک.

یادمان باشد

فقط از خدا بخواهیم

و از خدا ، فقط خدا را بخواهیم

زیرا از خدا ، غیر از خدا را خواستن ، کم خواستن است.

/ 4 نظر / 20 بازدید
m-shorideh

سلام .... آقا محمد مهدی .......... احوال شما ؟ ........... خوبی برادر ؟

misagh

سلام. آره خودمم یه ایمیل بهم بزن دسترسی بهت ندارم off_ir@yahoo.com